Pobieranie

accesspv.exe - podgląd haseł MS Access

koala ratownik 2.0 - podgląd haseł Płatnika

BRO - podgląd i edycja plików DBF

czyszczeniedrukarki.exe - czyszczenie bufora drukarki

czyszczeniedrukarki.bat - czyszczenie bufora drukarki